Tag Archives: estafette

Loading
loading..

Er is ruimte voor jou!

Estafette gebed

Een gebedshuis als EHOP is een plaats die uit veel meer bestaat dan een gebouw, wat apparatuur en en stapel liedbundels. Het gebedshuis is primair een groep mensen die samen God najagen. Hierin zijn we te vergelijken met een team van estafette renners. Zij geven elkaar het stokje door. Ze doen het samen, vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar. De waarde van het geheel hierin is groter dan de som van de losse onderdelen! De eenparigheid en continuïteit van gebed en aanbidding in een dorp, stad of regio voegt voor God een belangrijke dimensie toe aan zijn welbehagen in een plaats.

Er is nog ruimte voor jou

Sommigen van ons komen vroeg in de ochtend, voor hun werk, om te bidden. Anderen komen juist ‘s avonds om gezamenlijk voorbede te doen. Een gebeds- en vastenteam pakt juist weer de weekenddagen. Als je echter naar de EHOP agenda kijkt (zie upcoming events), dan zie je dat er nog veel open ruimte is. Er zijn nog heel wat uren die wachten op bidders en aanbidders! Vooral de ochtenden, middagen en weekenden bieden nog veel kans voor groei. Er is ruimte voor jou!

Aanhoudend gebed = aanhoudende doorbraak

Toen we EHOP openden in maart 2014 meenden we van God te ontvangen dat het gebedshuis in Bunschoten bedoeld is om dag en nacht gebruikt te worden. Sla er de Bijbel maar eens op na en ontdek dat er regelmatig gesproken wordt over dag & nacht, onophoudelijk gebed! Wanneer er voortdurend gebed en aanbidding in een plaats is, groeit de mogelijkheid voor Gods Geest om zich te manifesteren en de Kerk overwinning te geven. Denk hierbij aan het verhaal van Jozua die vocht met de Amelekieten. Zolang Mozes zijn handen ophoog hield (beeld van gebed en aanbidding) met daarin zijn staf (beeld van Jezus) won het volk van Israël van hun vijanden!

Neem een uur voor je rekening

Iedere discipel van Jezus kan bidden. Het is zo eenvoudig en tegelijkertijd zo krachtig! In EHOP is ruimte voor jou om je eigen gebedstijd op te zetten. Je kunt in je eentje komen, of met een groepje vrienden. Je kunt het openstellen voor anderen, of juist privé houden. Het gaat niet om de aantallen of de ‘professionele’ invulling van de gebedstijden. Het gaat God (en ons) om de eeuwige waarde van gebeden die opstijgen naar God. Onze Vader noemt gebed reukwerk. Ieder gebed dat wordt uitgesproken is een genot voor Hem. Het richt zijn aandacht op onze omgeving, ons dorp en ons persoonlijke leven. Wil je de uitdaging aangaan? Neem contact op via één van de kanalen die hieronder worden vermeld!

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background