Tag Archives: aanbidding

Loading
loading..

50 uur non-stop bidden en aanbidden!

Door de wereldgeschiedenis heen zien we dat God verschijnt waar gebeden en aanbeden wordt. Wij willen dat God verschijnt in Nederland! Zijn aanwezigheid is het enige wat de Kerk in haar bestemming kan brengen. In september houden we daarom de tweede ‘50 uur van gebed en aanbidding’. Een moment waarbij gebedsteams, aanbiddingsgroepen, bidders en aanbidders uit het hele land elkaar gaan treffen in Gods aanwezigheid. Kom je ook?

Alle praktische info op een rijtje:

 • Wanneer: Het weekend van 12-14 september.
 • Aanvang: vrijdag 12 september om 20:00
 • Einde: zondagavond 14 september om 22:00
 • Locatie: Dollardstraat 127 te Amersfoort

Opgave

Deelname gebeds- & aanbiddingsteams: stuur een mail naar 50uur2014@gmail.com om je op te geven voor actieve deelname. Deelname als bezoeker: mail naar 50uur2014@gmail.com het aantal mensen en dagen/tijden dat je komt i.v.m. ruimte. Meer info/aanmelden: 50uur2014@gmail.com

Zomerprogramma in EHOP

Deze zomervakantie pakt EHOP uit met een afwisselend programma voor elk wat wils.  Op zondag 1 juli begint het 9 weken durende zomerprogramma. Hier kan je lezen wat er op het programma staat:

 • Op zondagavond: ‘Night with the King‘, dit is een aanbiddingsavond met veel ruimte voor de Heilige Geest, het profetische en intimiteit met God.
 • Op maandag: ‘s middags een introductie over het huis van gebed en tussen 23:00 en 2:00 de Nightwatch, dit is een mogelijkheid om ‘s nachts God te ontmoeten.
 • Op dinsdag: ‘s middags is er een creatieve workshop naar aanleiding van een korte studie over Gods gepassioneerde hart. ‘s Avonds is er ‘Healing in His Presence’  waar we zullen we bidden voor genezing en persoonlijke noden. Aansluitend is er weer een Nightwatch.
 • Op woensdag: We organiseren een evangelisatie outreach naar de binnenstad van Doetinchem; ‘s avonds is er een film over Gods werk wereldwijd en als het weer het toelaat is er daarna aanbidding bij het kampvuur!
 • Op donderdag: in de ochtend voorbede voor de vervolgde kerk, ‘s middags een seminar over het verstaan van Gods stem en ‘s avonds een tijd van gebed en aanbidding.
 • Op vrijdag: ‘s ochtends gebed voor Israël. De week sluiten we af met een traditionele joodse shabbat maaltijd die door EHOP verzorgd wordt.

Op elke doordeweekse dag is er ook de mogelijkheid om van 9:00 – 13:00 zelf tijd door te brengen met God. Middels een intekenlijst naast de deur, kun je zelf een persoonlijk moment met God plannen in EHOP.

Het precieze programma met tijden vind je op deze website. Bekijk daarvoor het rooster rechtsboven en de lijst met activiteiten.

We hopen je deze zomer te ontmoeten in het Europees Huis van Gebed op camping/conferentie-oord de Betteld.

-EHOP team.

Video No Found

Wat er gebeurde tijdens de 50 uur gebed en aanbidding

Tussen 13 april 10 uur en 15 april 12 uur opende EHOP haar deuren voor de eerste ’50 uur van Gebed & Aanbidding’. Bijna alle Nederlandse huizen van gebed waren aanwezig.

Visie

De visie voor deze bijeenkomst kwam van een opdracht en belofte van God om meer geestelijke eenheid tussen aanbidders en voorbidders in Nederland te creëren. God sprak dat de tijd rijp was voor een groep gebedsleiders om op te staan en een samen een ‘raad’ te vormen met autoriteit om te binden, te ontbinden en om plaats te nemen in  Gods bewegingen in Europa. Het is altijd gebed en aanbidding die nieuwe bewegingen van God aanwakkert. Daarnaast zijn we van mening dat Nederland zo’n raad nodig heeft in tijden van oorlog, hongersnood en vervolging die de eindtijd zal veroorzaken.

Het organiseren van deze gebedsbijeenkomst

Het organiseren van deze gebedsmeeting was een avontuur op zichzelf, omdat er nog nooit zoiets gedaan was. Maar vanaf het moment dat we er mee begonnen, groeide ons geloof. Binnen een week na de bekendmaking van de gebedstent zegden bijna alle huizen van gebed toe om te komen. Toen voelden we de kracht van de eenheid die voortkwam uit deze unanieme beslissing!

We hadden de 50 uur in ‘sets’ van elk 2 uur opgedeeld en elk huis van gebed kon een paar van deze sets invullen. Het was geweldig om de eenheid in ons collectieve DNA te merken. Het was zo gemakkelijk om samen met de andere huizen van gebed te zingen, te bidden, te profeteren en te dansen. Het voelde als een grote familiereünie 🙂 Aan de andere kant was het inspirerend om te zien hoe elk huis van gebed zich  individueel de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Waar het ene huis van gebed enorm is goed in om mensen in intimiteit met God te brengen, is de andere ontzettend vurig om mensen te leiden in ‘doorbraak’ voorbede voor ons land.

Sterk gevoel van eenheid

We hadden 50 uur gevuld met gepassioneerde aanbidding, oprechte gebeden en elke set leek beter te zijn dan de vorige. Huizen van gebed hielpen elkaar met zingen, het spelen van instrumenten en met meestrijden in gebed. Dit ging niet om het bouwen van een eigen koninkrijkje, want er was maar focus op één Persoon: Jezus!

Na het weekend hadden we een sterk gevoel van eenheid. Geen bijeenkomst of gesprek had ons een betere vernieuwing van onze visie en geloof kunnen geven dan 50 uur samen bidden.

God bouwt Zijn huis in Nederland. Een van de gebedsleiders zei: “Door de jaren heen is de gebedsbeweging gegroeid in aantal, maar vooral ook in kwaliteit”. We zijn het eens met deze opmerking en we geloven dat God met een nieuw seizoen van gezamenlijke voorbede en aanbidding in Europa is begonnen. Nederland zal hier deel van uit maken!

Volgende stap

Tijdens het weekend vroegen we God om ons de volgende stap te tonen. God sprak tot het kernteam om deze oktober nogmaals een 50 uur gebed & aanbiddingsbijeenkomst te houden. Dus als je het deze keer gemist hebt, noteer dan in je agenda ’19 tot 21 oktober 2012 – 50 uur Gebed & Aanbidding’.

50 uur Gebed & Aanbidding 13 - 15 april

13-15 april: 50 uur non-stop Gebed & Aanbidding

Er is een prachtige eenheid aan het ontstaan onder de bidders van onze ‘hoek van Europa’. We ervaren dat het tijd begint te worden om het geestelijke vacuüm in Nederland te gaan vullen met gebed & aanbidding.

Jim van EHOP: “We verlangen ernaar dat er een periodieke nationale gebedsmeeting ontstaat in Nederland. Een meeting waarin alle gebedshuizen, gebedsgroepen, bidders en aanbidders samen een ketting vormen die voor een aantal uren/dagen niet onderbroken wordt. Samen even de toekomstdroom werkelijkheid maken, al is het voor beperkte tijd!”

“Vanuit dit v50 uur Gebed & Aanbidding 13-15 april 2012erlangen hadden we als EHOP een gesprek met De Betteld. We vonden gehoor bij de directie en kwamen samen tot de ontdekking dat er een schitterende kans ligt te wachten half april. De Betteld is namelijk van 16-19 april gastheer van de Europese Call2All, een conferentie die zich richt op het lanceren van de Kerk in (gezalfde) actie. Vooraf aan deze midweek is er nog een leeg weekend op De Betteld.”

“Dit weekend is de gebedsbeweging aangeboden om De Ark te vullen met onafgebroken gebed en aanbidding. We mogen kosteloos gebruik maken van de zaal, het podium en de apparatuur. Bezoekers zullen in hun boeking slechts een klein bedrag betalen als onkostenvergoeding richting De Betteld. Er zijn verder geen conferentiekosten.”

“Wij ervaren dit als een enorme kans voor de gebedsbeweging in Nederland. Een mogelijkheid om samen te komen en op een cruciaal moment ons cruciale werk te doen. Bij onze Gebed & Aanbiddingssets kunnen 150 – 200 mensen aanwezig zijn, en er is plaats genoeg voor vlaggen, schilderen, profetische dansen etc! Wat we echter heel duidelijk ervaren is dat dit geen EHOP dingetje moet zijn. Dit is groter dan een los huis van gebed! Daarom mailen we de gebedshuizen, de bidders en aanbidders. We willen jullie vragen om te bidden/luisteren of jij en je gebedshuis/gebedsgroep er bij moet zijn en een deel mag vervullen in de cyclus. Als dit niet klikt bij de meerderheid, zullen wij ook niet bewegen.

Even concreet: Bid AJB voor het weekend van 13-15 april. Een weekend aan de vooravond van een zendingsconferentie om Europa te bereiken. Wil God dat je meedoet aan 50 uur onafgebroken Gebed & Aanbidding met jouw zalving/talenten? Laat ons ajb je antwoord weten via deze website, ook eventuele aanvullingen of namen waar je aan moet denken zijn 100% welkom!

We verlangen een altaar te bouwen voor de levende God van Israël, zodat Hij komt met vuur! Amen?!

50 uur Gebed & Aanbidding:

 • Vrijdag 13 april 10.00u t/m zondag 15 april 13.00u
 • Deelname gratis (collecte)
 • Opgave verblijfplaats/catering via De Betteld
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background