Tag Archives: eenheid

Loading
loading..

Wat er gebeurde tijdens de 50 uur gebed en aanbidding

Tussen 13 april 10 uur en 15 april 12 uur opende EHOP haar deuren voor de eerste ’50 uur van Gebed & Aanbidding’. Bijna alle Nederlandse huizen van gebed waren aanwezig.

Visie

De visie voor deze bijeenkomst kwam van een opdracht en belofte van God om meer geestelijke eenheid tussen aanbidders en voorbidders in Nederland te creëren. God sprak dat de tijd rijp was voor een groep gebedsleiders om op te staan en een samen een ‘raad’ te vormen met autoriteit om te binden, te ontbinden en om plaats te nemen in  Gods bewegingen in Europa. Het is altijd gebed en aanbidding die nieuwe bewegingen van God aanwakkert. Daarnaast zijn we van mening dat Nederland zo’n raad nodig heeft in tijden van oorlog, hongersnood en vervolging die de eindtijd zal veroorzaken.

Het organiseren van deze gebedsbijeenkomst

Het organiseren van deze gebedsmeeting was een avontuur op zichzelf, omdat er nog nooit zoiets gedaan was. Maar vanaf het moment dat we er mee begonnen, groeide ons geloof. Binnen een week na de bekendmaking van de gebedstent zegden bijna alle huizen van gebed toe om te komen. Toen voelden we de kracht van de eenheid die voortkwam uit deze unanieme beslissing!

We hadden de 50 uur in ‘sets’ van elk 2 uur opgedeeld en elk huis van gebed kon een paar van deze sets invullen. Het was geweldig om de eenheid in ons collectieve DNA te merken. Het was zo gemakkelijk om samen met de andere huizen van gebed te zingen, te bidden, te profeteren en te dansen. Het voelde als een grote familiereünie 🙂 Aan de andere kant was het inspirerend om te zien hoe elk huis van gebed zich  individueel de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Waar het ene huis van gebed enorm is goed in om mensen in intimiteit met God te brengen, is de andere ontzettend vurig om mensen te leiden in ‘doorbraak’ voorbede voor ons land.

Sterk gevoel van eenheid

We hadden 50 uur gevuld met gepassioneerde aanbidding, oprechte gebeden en elke set leek beter te zijn dan de vorige. Huizen van gebed hielpen elkaar met zingen, het spelen van instrumenten en met meestrijden in gebed. Dit ging niet om het bouwen van een eigen koninkrijkje, want er was maar focus op één Persoon: Jezus!

Na het weekend hadden we een sterk gevoel van eenheid. Geen bijeenkomst of gesprek had ons een betere vernieuwing van onze visie en geloof kunnen geven dan 50 uur samen bidden.

God bouwt Zijn huis in Nederland. Een van de gebedsleiders zei: “Door de jaren heen is de gebedsbeweging gegroeid in aantal, maar vooral ook in kwaliteit”. We zijn het eens met deze opmerking en we geloven dat God met een nieuw seizoen van gezamenlijke voorbede en aanbidding in Europa is begonnen. Nederland zal hier deel van uit maken!

Volgende stap

Tijdens het weekend vroegen we God om ons de volgende stap te tonen. God sprak tot het kernteam om deze oktober nogmaals een 50 uur gebed & aanbiddingsbijeenkomst te houden. Dus als je het deze keer gemist hebt, noteer dan in je agenda ’19 tot 21 oktober 2012 – 50 uur Gebed & Aanbidding’.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background