Tag Archives: gebed

Loading
loading..

worshipnight 1 juni

woensdag 1 juni organiseert EHOP weer worshipnight.
opnieuw zal luca and frends ons meenemen in aanbidding.
uit ervaring weten we dat het een aanbiddingsfeest zal worden,waarin de hemel de aarde zal raken.
wees welkom.

soakingnight 18 mei

woensdag 18 mei nodigt ehop uit voor een soakingnight
soaking is rusten in de aanwezigheid van God.
Onder Gods vleugels is rust,genezing en openbaring.
je zult verkwikt worden

Er is ruimte voor jou!

Estafette gebed

Een gebedshuis als EHOP is een plaats die uit veel meer bestaat dan een gebouw, wat apparatuur en en stapel liedbundels. Het gebedshuis is primair een groep mensen die samen God najagen. Hierin zijn we te vergelijken met een team van estafette renners. Zij geven elkaar het stokje door. Ze doen het samen, vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar. De waarde van het geheel hierin is groter dan de som van de losse onderdelen! De eenparigheid en continuïteit van gebed en aanbidding in een dorp, stad of regio voegt voor God een belangrijke dimensie toe aan zijn welbehagen in een plaats.

Er is nog ruimte voor jou

Sommigen van ons komen vroeg in de ochtend, voor hun werk, om te bidden. Anderen komen juist ‘s avonds om gezamenlijk voorbede te doen. Een gebeds- en vastenteam pakt juist weer de weekenddagen. Als je echter naar de EHOP agenda kijkt (zie upcoming events), dan zie je dat er nog veel open ruimte is. Er zijn nog heel wat uren die wachten op bidders en aanbidders! Vooral de ochtenden, middagen en weekenden bieden nog veel kans voor groei. Er is ruimte voor jou!

Aanhoudend gebed = aanhoudende doorbraak

Toen we EHOP openden in maart 2014 meenden we van God te ontvangen dat het gebedshuis in Bunschoten bedoeld is om dag en nacht gebruikt te worden. Sla er de Bijbel maar eens op na en ontdek dat er regelmatig gesproken wordt over dag & nacht, onophoudelijk gebed! Wanneer er voortdurend gebed en aanbidding in een plaats is, groeit de mogelijkheid voor Gods Geest om zich te manifesteren en de Kerk overwinning te geven. Denk hierbij aan het verhaal van Jozua die vocht met de Amelekieten. Zolang Mozes zijn handen ophoog hield (beeld van gebed en aanbidding) met daarin zijn staf (beeld van Jezus) won het volk van Israël van hun vijanden!

Neem een uur voor je rekening

Iedere discipel van Jezus kan bidden. Het is zo eenvoudig en tegelijkertijd zo krachtig! In EHOP is ruimte voor jou om je eigen gebedstijd op te zetten. Je kunt in je eentje komen, of met een groepje vrienden. Je kunt het openstellen voor anderen, of juist privé houden. Het gaat niet om de aantallen of de ‘professionele’ invulling van de gebedstijden. Het gaat God (en ons) om de eeuwige waarde van gebeden die opstijgen naar God. Onze Vader noemt gebed reukwerk. Ieder gebed dat wordt uitgesproken is een genot voor Hem. Het richt zijn aandacht op onze omgeving, ons dorp en ons persoonlijke leven. Wil je de uitdaging aangaan? Neem contact op via één van de kanalen die hieronder worden vermeld!

50 uur non-stop bidden en aanbidden!

Door de wereldgeschiedenis heen zien we dat God verschijnt waar gebeden en aanbeden wordt. Wij willen dat God verschijnt in Nederland! Zijn aanwezigheid is het enige wat de Kerk in haar bestemming kan brengen. In september houden we daarom de tweede ‘50 uur van gebed en aanbidding’. Een moment waarbij gebedsteams, aanbiddingsgroepen, bidders en aanbidders uit het hele land elkaar gaan treffen in Gods aanwezigheid. Kom je ook?

Alle praktische info op een rijtje:

  • Wanneer: Het weekend van 12-14 september.
  • Aanvang: vrijdag 12 september om 20:00
  • Einde: zondagavond 14 september om 22:00
  • Locatie: Dollardstraat 127 te Amersfoort

Opgave

Deelname gebeds- & aanbiddingsteams: stuur een mail naar 50uur2014@gmail.com om je op te geven voor actieve deelname. Deelname als bezoeker: mail naar 50uur2014@gmail.com het aantal mensen en dagen/tijden dat je komt i.v.m. ruimte. Meer info/aanmelden: 50uur2014@gmail.com

Soul Survivor Holland - intercession in prayer tent

EHOP op het Soul Sulvivor Festival 2012

Een jaar geleden gaf God een connectie tussen EHOP en Soul Survivor. Soul Survivor is een jaarlijkse conferentie voor jongeren. Al 15 jaar is de focus van deze conferentie om jongeren aan te wakkeren om gepassioneerd en toegewijd met God te leven in een leven compleet gevuld en geleid door de Heilige Geest.

Onze taak in Soul Survivor (SoSu) is het leiden van de Gebed & Aanbidding tent. Deze tent gebruiken we om te bidden voor de diensten die 5 dagen lang gehouden worden. De tent wordt ook gebruikt om te bidden voor mensen en het is een ruimte waarin mensen zelf persoonlijke tijd met God kunnen houden.

Soul Survivor Holland - intercession in prayer tentVorig jaar ervoeren we dat het idee van voorbede doen voor sommigen uit het SoSu team erg nieuw was. Dit jaar proefden we dat er in de rest het SoSu team veel meer animo was voor aanbidding en gebed. We hadden geweldige tijden van voorbede voor de samenkomsten. Op sommige momenten was er zo’n aanwezigheid van God dat mensen begonnen te huilen.

Voor het EHOP team was het bemoedigend om te zien dat jongeren vrijmoedig hun plaats voor God innamen in gebed en aanbidding.

Ook de relatie tussen de voorbedetijd en de dingen die God deed gedurende de samenkomsten was erg mooi om mee te maken. Bijvoorbeeld: tijdens een van de diensten was een teamlid achter het podium aan het bidden voor de dienst. Op een bepaald moment leidde de Heilige Geest hem om te bidden voor de leider van de band dat God hem zou gebruiken om iets persoonlijks te vertellen dat de jongeren zou raken. Een seconde nadat dit gebeden was, stopte de leider van de band met spelen en gaf een krachtig getuigenis over hoe God hem met grote liefde had bevrijd van een zonde in zijn leven. Velen werden aangeraakt en veranderd.

We hebben nog geen plannen voor de komende jaren, maar we ervaren dat God ons in de toekomst blijft verbinden met SoSu. We hebben goed contact gehad met verschillende mensen van het SoSu leiderschap en er is een bijzondere eenheid ontstaan. We zijn bereid om meer van onze tijd, ervaring en gebed te geven zodat de jongeren in Nederland vrijgezet zullen worden om God radicaal te dienen.

Wat er gebeurde tijdens de 50 uur gebed en aanbidding

Tussen 13 april 10 uur en 15 april 12 uur opende EHOP haar deuren voor de eerste ’50 uur van Gebed & Aanbidding’. Bijna alle Nederlandse huizen van gebed waren aanwezig.

Visie

De visie voor deze bijeenkomst kwam van een opdracht en belofte van God om meer geestelijke eenheid tussen aanbidders en voorbidders in Nederland te creëren. God sprak dat de tijd rijp was voor een groep gebedsleiders om op te staan en een samen een ‘raad’ te vormen met autoriteit om te binden, te ontbinden en om plaats te nemen in  Gods bewegingen in Europa. Het is altijd gebed en aanbidding die nieuwe bewegingen van God aanwakkert. Daarnaast zijn we van mening dat Nederland zo’n raad nodig heeft in tijden van oorlog, hongersnood en vervolging die de eindtijd zal veroorzaken.

Het organiseren van deze gebedsbijeenkomst

Het organiseren van deze gebedsmeeting was een avontuur op zichzelf, omdat er nog nooit zoiets gedaan was. Maar vanaf het moment dat we er mee begonnen, groeide ons geloof. Binnen een week na de bekendmaking van de gebedstent zegden bijna alle huizen van gebed toe om te komen. Toen voelden we de kracht van de eenheid die voortkwam uit deze unanieme beslissing!

We hadden de 50 uur in ‘sets’ van elk 2 uur opgedeeld en elk huis van gebed kon een paar van deze sets invullen. Het was geweldig om de eenheid in ons collectieve DNA te merken. Het was zo gemakkelijk om samen met de andere huizen van gebed te zingen, te bidden, te profeteren en te dansen. Het voelde als een grote familiereünie 🙂 Aan de andere kant was het inspirerend om te zien hoe elk huis van gebed zich  individueel de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Waar het ene huis van gebed enorm is goed in om mensen in intimiteit met God te brengen, is de andere ontzettend vurig om mensen te leiden in ‘doorbraak’ voorbede voor ons land.

Sterk gevoel van eenheid

We hadden 50 uur gevuld met gepassioneerde aanbidding, oprechte gebeden en elke set leek beter te zijn dan de vorige. Huizen van gebed hielpen elkaar met zingen, het spelen van instrumenten en met meestrijden in gebed. Dit ging niet om het bouwen van een eigen koninkrijkje, want er was maar focus op één Persoon: Jezus!

Na het weekend hadden we een sterk gevoel van eenheid. Geen bijeenkomst of gesprek had ons een betere vernieuwing van onze visie en geloof kunnen geven dan 50 uur samen bidden.

God bouwt Zijn huis in Nederland. Een van de gebedsleiders zei: “Door de jaren heen is de gebedsbeweging gegroeid in aantal, maar vooral ook in kwaliteit”. We zijn het eens met deze opmerking en we geloven dat God met een nieuw seizoen van gezamenlijke voorbede en aanbidding in Europa is begonnen. Nederland zal hier deel van uit maken!

Volgende stap

Tijdens het weekend vroegen we God om ons de volgende stap te tonen. God sprak tot het kernteam om deze oktober nogmaals een 50 uur gebed & aanbiddingsbijeenkomst te houden. Dus als je het deze keer gemist hebt, noteer dan in je agenda ’19 tot 21 oktober 2012 – 50 uur Gebed & Aanbidding’.

50 uur Gebed & Aanbidding 13 - 15 april

13-15 april: 50 uur non-stop Gebed & Aanbidding

Er is een prachtige eenheid aan het ontstaan onder de bidders van onze ‘hoek van Europa’. We ervaren dat het tijd begint te worden om het geestelijke vacuüm in Nederland te gaan vullen met gebed & aanbidding.

Jim van EHOP: “We verlangen ernaar dat er een periodieke nationale gebedsmeeting ontstaat in Nederland. Een meeting waarin alle gebedshuizen, gebedsgroepen, bidders en aanbidders samen een ketting vormen die voor een aantal uren/dagen niet onderbroken wordt. Samen even de toekomstdroom werkelijkheid maken, al is het voor beperkte tijd!”

“Vanuit dit v50 uur Gebed & Aanbidding 13-15 april 2012erlangen hadden we als EHOP een gesprek met De Betteld. We vonden gehoor bij de directie en kwamen samen tot de ontdekking dat er een schitterende kans ligt te wachten half april. De Betteld is namelijk van 16-19 april gastheer van de Europese Call2All, een conferentie die zich richt op het lanceren van de Kerk in (gezalfde) actie. Vooraf aan deze midweek is er nog een leeg weekend op De Betteld.”

“Dit weekend is de gebedsbeweging aangeboden om De Ark te vullen met onafgebroken gebed en aanbidding. We mogen kosteloos gebruik maken van de zaal, het podium en de apparatuur. Bezoekers zullen in hun boeking slechts een klein bedrag betalen als onkostenvergoeding richting De Betteld. Er zijn verder geen conferentiekosten.”

“Wij ervaren dit als een enorme kans voor de gebedsbeweging in Nederland. Een mogelijkheid om samen te komen en op een cruciaal moment ons cruciale werk te doen. Bij onze Gebed & Aanbiddingssets kunnen 150 – 200 mensen aanwezig zijn, en er is plaats genoeg voor vlaggen, schilderen, profetische dansen etc! Wat we echter heel duidelijk ervaren is dat dit geen EHOP dingetje moet zijn. Dit is groter dan een los huis van gebed! Daarom mailen we de gebedshuizen, de bidders en aanbidders. We willen jullie vragen om te bidden/luisteren of jij en je gebedshuis/gebedsgroep er bij moet zijn en een deel mag vervullen in de cyclus. Als dit niet klikt bij de meerderheid, zullen wij ook niet bewegen.

Even concreet: Bid AJB voor het weekend van 13-15 april. Een weekend aan de vooravond van een zendingsconferentie om Europa te bereiken. Wil God dat je meedoet aan 50 uur onafgebroken Gebed & Aanbidding met jouw zalving/talenten? Laat ons ajb je antwoord weten via deze website, ook eventuele aanvullingen of namen waar je aan moet denken zijn 100% welkom!

We verlangen een altaar te bouwen voor de levende God van Israël, zodat Hij komt met vuur! Amen?!

50 uur Gebed & Aanbidding:

  • Vrijdag 13 april 10.00u t/m zondag 15 april 13.00u
  • Deelname gratis (collecte)
  • Opgave verblijfplaats/catering via De Betteld
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background