Tag Archives: outreach

Loading
loading..

Zomerprogramma in EHOP

Deze zomervakantie pakt EHOP uit met een afwisselend programma voor elk wat wils.  Op zondag 1 juli begint het 9 weken durende zomerprogramma. Hier kan je lezen wat er op het programma staat:

  • Op zondagavond: ‘Night with the King‘, dit is een aanbiddingsavond met veel ruimte voor de Heilige Geest, het profetische en intimiteit met God.
  • Op maandag: ‘s middags een introductie over het huis van gebed en tussen 23:00 en 2:00 de Nightwatch, dit is een mogelijkheid om ‘s nachts God te ontmoeten.
  • Op dinsdag: ‘s middags is er een creatieve workshop naar aanleiding van een korte studie over Gods gepassioneerde hart. ‘s Avonds is er ‘Healing in His Presence’  waar we zullen we bidden voor genezing en persoonlijke noden. Aansluitend is er weer een Nightwatch.
  • Op woensdag: We organiseren een evangelisatie outreach naar de binnenstad van Doetinchem; ‘s avonds is er een film over Gods werk wereldwijd en als het weer het toelaat is er daarna aanbidding bij het kampvuur!
  • Op donderdag: in de ochtend voorbede voor de vervolgde kerk, ‘s middags een seminar over het verstaan van Gods stem en ‘s avonds een tijd van gebed en aanbidding.
  • Op vrijdag: ‘s ochtends gebed voor Israël. De week sluiten we af met een traditionele joodse shabbat maaltijd die door EHOP verzorgd wordt.

Op elke doordeweekse dag is er ook de mogelijkheid om van 9:00 – 13:00 zelf tijd door te brengen met God. Middels een intekenlijst naast de deur, kun je zelf een persoonlijk moment met God plannen in EHOP.

Het precieze programma met tijden vind je op deze website. Bekijk daarvoor het rooster rechtsboven en de lijst met activiteiten.

We hopen je deze zomer te ontmoeten in het Europees Huis van Gebed op camping/conferentie-oord de Betteld.

-EHOP team.

Video No Found

Israëlreis 2012

Degenen die onze website regelmatig bekijken weten het al langer: we gaan op outreach naar Israël. Van 20 mei t/m 8 juni zullen we in het beloofde land zijn. Voor ons is dit een mijlpaal in het bestaan van EHOP.

Vanaf het moment dat we als team de roeping ontvingen om te starten met dit huis van gebed, sprak God al over het meenemen van mensen op reizen naar Israël. Niet alleen om het land te zien en verliefd op te worden, maar vooral om het altaar van lofprijzing en gebed in Israël te herstellen.

Het grappige is dat we twee jaar lang geen tijd, geld of profetische woorden voor deze reizen ontvingen. Voor sommigen van ons was dit erg moeilijk! We waren zo druk met het bouwen van het huis van gebed, het vormen van het team en vele andere dingen, dat Israël alleen maar een mooie droom bleef.

Het was begin 2012 dat God voor het eerst weer sprak tot ons team om te gaan naar Israël om te bidden en te aanbidden. Het enige wat we deden was deze reis te openen voor mensen die wilden meegaan.

Tot onze verbazing waren er 8 mensen die het gevoel kregen dat ze met ons mee moesten gaan. Dus we bereidden ons voor op een groepsreis naar het Heilige land 🙂 Een van de woorden die we hebben ontvangen is God ons wil schudden (in positieve zin).

De reis zal bestaan uit 3 delen:

  1. Een week in Jeruzalem om verschillende huizen van gebed te bezoeken en mee te doen met verschillende ministries. Tijdens deze week zullen we mensen rond leiden door de stad.
  2. Daarna een week om het land in kleinere groep te ontdekken, zodat iedereen een kans krijgt om te zien wat hij/zij wilt zien.
  3. De laatste dagen in Jeruzalem sluiten we samen af met gebed en aanbidding.

Omdat het appartement dat we geboekt hebben al vol is voor deze reis, is het niet langer mogelijk om te boeken, maar mensen die ons een volgende keer willen vergezellen worden uitgenodigd om ons een mail te sturen zodat we ze op de hoogte kunnen houden van volgende reizen naar Israël.

-EHOP team

Introductie van het Europees Huis van Gebed

Dit huis van gebed zal een permanente plaats zijn waar God en mensen elkaar kunnen ontmoeten op ieder willekeurig moment. Een plaats waar intimiteit wordt gefaciliteerd. Een plaats waar God een rust/verblijfplaats voor Zichzelf vindt, doordat er voortdurend aanbidding, gebed en meditatie opklinkt. Dit alles zal samengaan met creatieve elementen zoals: muziek, kunst en dans.

Visie

Gebed en aanbidding zullen de aarde klaarmaken voor de uitstorting van de late regen. Dit is de wereldwijde uitstorting van Heilige Geest, onovertroffen in de geschiedenis van de mensheid. De invloed van de hemel zal toenemen naar een niveau, zo reëel dat de kerk weer in haar werkelijke roeping gaat wandelen. Opwekking, tekenen en wonderen, maar ook opoffering en martelaarschap, zullen samengaan met de grootste oogst van zielen die ooit werden gered. Tegenstand en vervolging zullen trachten deze beweging te stoppen, maar dit zal de kerk alleen maar meer en meer dringen naar gebed en aanbidding. Door dit alles wordt de kerk klaar gemaakt voor haar eeuwige bestemming om samen met Hem de aarde te besturen. In het donkerste uur zal Jezus haar schreeuw horen en haar voor eeuwig in de vrijheid stellen. Het Koninkrijk van God breekt in en wij als Gods kinderen beginnen aan onze werkelijke roeping: leven in Zijn tegenwoordigheid, Hem aanbiddend zonder ophouden met alles wat we denken, zeggen en doen en meeregeren!

Missie

Dit huis zal functioneren als een kraamkamer voor een nieuwe beweging van vrienden van God die samenwerken met Heilige Geest om de weg te bereiden voor de wederkerende Bruidegom. In verschillende stadia zal EHOP helpen om de dag van de Heer te bespoedigen. In de eerste (huidige) fase zal ze betrokken zijn bij het ‘opvoeden’ en trainen van mensen die geroepen zijn om een voorloper te zijn in de geest van Elia. Met gebed, aanbidding, vasten en vrijgevigheid wordt deze nieuwe generatie toegerust om ‘de kerk’ op te wekken tot een vers verlangen naar de Bruidegom. In de daaropvolgende fase beoogt EHOP haar deuren te openen voor vele, hongerige (pas geredde) gelovigen die ik shock zijn door de wereldwijde rampen, vervolging, ziekten and bedreigingen. EHOP wil in dit einde van de eindtijd een plaats aanbieden om te bidden, Gods woord te horen, om te schuilen en God te dienen in het donkerste op aarde. EHOP wil ook een bron zijn van profetisch onderwijs in een tijd van toenemende valse leringen.

Strategie – Hoe werken we?

Gebedsruimte

Om onze missie te volbrengen is er de gebedsruimte. Op deze plaats nemen de teamleden op verschillende momenten van de dag anderen mee in voorbede, aanbidding en overdenking van het Woord. Iedereen is welkom om mee te doen in gebed en aanbidding. We zijn open voor deelnemers, bezoekers uit verschillende kerken en voor samenwerking met allerlei soorten kerken en bedieningen.

Profetische muziek

De teamleden worden getraind om te groeien in profetisch zingen. Door inspiratie van de Heilige Geest ontstaan nieuwe liederen. EHOP wil nieuwe liederen opnemen en in de openbaarheid brengen. We geloven dat God verandering in de gemeente wil brengen door middel van nieuwe, profetische liederen.

Levensboodschappen

Voltijd staf wordt getraind en aangemoedigd om levensboodschappen te ontwikkelen  tijdens de vele uren besteden in de gebedsruimte. In de eerste plaats zullen deze boodschappen gepredikt worden in onze eigen gemeenschap.  In de tweede plaats, zal – als God dat zo leidt – EHOP sprekers uitzenden naar kerken, jeugdconferenties en seminars.

Internships

Jonge mensen kunnen betrokken worden bij EHOP door het aanbieden van een drie maanden durende internship. Tijdens deze periode worden zij onderwezen in de eindtijd, intimiteit, voorbede, heiligheid, leiderschap etc. Ten tweede worden ze getraind in gebed, aanbidding en vasten. En als laatste worden ze uitgedaagd om in praktijk te brengen wat zij hebben geleerd in het gebedshuis.

Conferenties

EHOP organiseert conferenties voor een breed publiek. Tijdens deze conferenties worden gelovigen meegenomen in een leefstijl van gebed en aanbidding. Sprekers van de internationale gebedsbeweging zullen samen met lokale leiders onderwijs geven en verschillende teams zullen aanbidding leiden.

Vrijwilligers

EHOP wil mensen uit allerlei delen van de maatschappij aanmoedigen tot continue gebed en aanbidding. Daarom is er mogelijkheid tot onderdak op de Betteld en een programma voor lange en korte termijn staff. Gedurende hun verblijf zijn ze welkom om mee te bidden, maar ze zullen ook aangemoedigd worden om in hun vaardigheden te groeien, zoals in het leiden van gebed en aanbidding.

Outreach

Uit een leefstijl van gebed en aanbidding komen ook outreaches voort. Verschillende vormen en stijlen van outreaches worden gepland: straatevangelisatie, alpha cursussen, speciale outreach reizen naar steden in Europa en Israël.

Gerechtigheid

Uit een levenstijl van gebed en aanbidding zal EHOP ook betrokken worden in projecten die bedoeld zijn om gerechtigheid te brengen. Deze betrokkenheid kan variëren van het ondersteunen van zending in de derde wereld, campagnes tegen abortus tot hulp voor drugsverslaagden.

Conclusie

EHOP is een dynamische familie van voorbidders en aanbidders in Nederland, dichtbij de Duitse grens. We zien uit om in de nabije toekomst 24/7 te bidden en aanbidden.
We vinden het geweldig om anderen met dezelfde wens uit te nodigen! Omdat EHOP plaatsvindt op eengrote christelijke camping hebben we de mogelijkheid om andere voorbidders een plaats te geven om samen te komen en te bidden. We zijn uit om Europese gebedsconferenties te houden en eindtijdscholen om een verandering te zien in Europa.
We geloven dat de kerk opgewekt wordt door aanbidding en gebed van geestelijke voorlopers. De kerk zal wakker zijn en samenwerken met Jezus voor een eindtijdoogst in Europa. Europa is niet een hopeloos geval, maar zal opwekking zien!
Mensen met een verlangen om te bidden of praktisch kunnen een email naar ons sturen via deze pagina. Voor de opties om financieel te ondersteunen bekijk deze pagina: http://ehop.eu/nl/donate.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background