Tag Archives: israel

Loading
loading..
Pesach meal at European House of Prayer

Fantastische Pesachmaaltijd 14 april!

Op maandagavond 14 april hadden we voor de 4de keer in de EHOP geschiedenis het voorrecht om een pesachmaaltijd te houden met zo’n 50 gasten. We hadden de sfeervolle bovenzaal van de Eemlandhoeve tot onze beschikking. Pesach is altijd een intens moment. Enerzijds is het een lekkere en gezellige maaltijd als familie van God. Anderzijds is het een moment waarin we gezamenlijk de diepgang van Jezus’ dood vanuit Bijbelse wortels beleven. Pesach meal at European House of Prayer Onze pesachmaaltijd is altijd volledig gecentreerd rondom Jezus Christus. Dat is ook niet moeilijk. De onderdelen en gebruiken van de maaltijd spreken allemaal over zijn verlossingswerk. Ieder jaar opnieuw zijn we ook zelf diep onder de indruk van de toewijding van de hemel aan ons, gevallen mensen. God plande de interventie aan het kruis zeer waarschijnlijk al voor de schepping. De Bijbel spreekt in deze context van Gods eeuwige plan, Zijn eeuwige voornemen! God werd niet gedwongen tot het kruis. God bedacht het kruis Zelf! God wilde ons aannemen als zijn kinderen, wilde ons één maken met Hemzelf, wilde ons laten delen in Zijn glorieuze erfenis. Het raakte ons en onze gasten om samen aan tafel te zitten en dit te beseffen en God hiervoor te aanbidden. Een pesachmaaltijd is een heel gebeuren. Voor de mensen die het nog nooit meemaakten: een gemiddelde pesachmaaltijd duurt zo 4 uur! Allerlei gebeden, handelingen en toasts komen voorbij. We kunnen daar onmogelijk hier allemaal over schrijven. Wil je het hele verhaal een keer horen, doe dan volgend jaar een keer mee! Een hoogtepunt willen we je niet onthouden: Tijdens de maaltijd breekt het moment aan om de matzes te eten. Dit zijn de ongezuurde broden. De traditie van de Joden schrijft voor om dat als volgt te doen: De leider van de maaltijd neemt drie matzes in een stapeltje op en spreekt daar een zegen over uit. Vervolgens wordt alleen de middelste matze gebroken. De grootste helft hiervan wordt in een linnen zakje gestopt en verborgen in de zaal. Iedereen doet zijn ogen dicht en iemand verstopt dat zakje op een geheime plaats. Vervolgens gaat men verder met de overgebleven matzes. Hiervan worden de voorste en de middelste (wat daarvan over is) rondgedeeld. Iedereen eet daar een stukje van. Aan het einde van de maaltijd moet het verstopte stuk in het linnen zakje worden gevonden, anders kan de maaltijd niet worden beëindigd. Je denkt nu misschien: “Wat ingewikkeld, wat kan ik daar nu mee?” Hier is een Messiaanse uitleg van dit ritueel: De drie matzes staan voor de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. Van de ‘personen’ van God werd de middelste, de Zoon gebroken en verbrijzeld om onze zonden (zie Jesaja 53). Een deel van Hem, samen met Heilige Geest werd direct na zijn verbrijzeling geopenbaard aan de Joden en kort daarna ook aan de heidenen. Dat is het uitdelen van de voorste en middelste matze. Een deel van Jezus is echter nu nog verstopt, verborgen voor de Joden. De duur van de maaltijd staat voor de wereldgeschiedenis. Deze kan niet aflopen, voordat Israël Jezus vindt. Totdat de Joden hun Messias erkennen breekt het Koninkrijk van God niet volledig door. Het deel dat verstopt is, is groter dan dat direct wordt genuttigd. Dit staat symbool voor de wereldwijde opwekking die uit zal breken als de Joden Jezus uiteindelijk erkennen. Deze eindtijd opwekking zal groter zijn dan de uitstorting van Heilige Geest in het boek Handelingen. Dit brengt ons meteen bij de vraag ‘waarom zou je de Bijbelse/Joodse feesten überhaupt vieren’? Nou, God heeft een plan voor de wereldgeschiedenis. Dat plan is onveranderlijk en moet gebeuren. In dat plan is een sleutelrol voor Israël weggelegd. Jezus zegt dat Hij niet eerder terug zal keren dan wanneer de Joden Hem verwelkomen (Mat. 23: 39). Wij, gelovigen uit de heidenen, zouden in de tussentijd de Joden tot jaloezie moeten wekken. Deze taak wordt echter ernstig gehinderd door de vervreemding van de Joodse wortels die plaats heeft gevonden in de Kerk. Als gelovigen uit de heidenen weten we eigenlijk niet goed meer waar we vandaan komen. We hebben de Bijbelse feesten ‘verheidend’ en de religieuze jaarkalender veranderd. Het is te omvangrijk om dat hier uit te leggen, maar voor de Joden is het hierdoor haast onmogelijk geworden om in het Christendom de vervulling van het Jodendom te zien. Er zijn teveel nutteloze obstakels opgeworpen. Wij willen er vanuit EHOP aan werken om deze nodeloze blokkades op te ruimen. Een daarvan is een onbekendheid met en angst voor de Bijbelse/Joodse feesten. Christenen zijn huiverig voor Joodse invloeden. In de aanloop naar Pesach kregen we herhaaldelijk de vraag waarom we Pesach vieren. “We hoeven daar toch niet meer mee bezig te zijn nu Jezus is gekomen?” Natuurlijk is er absoluut geen behoefte meer aan een offer of iets van die aard. Jezus is voor eeuwig genoeg, Amen! Echter het was Jezus zelf die de Pesachmaaltijd gebruikte als blijvende herinnering aan zijn volbrachte werk aan het kruis! Het brood dat Hij brak was een ongezuurd pesachbrood, de beker wijn die Hij hief was een van de bekers tijdens de Pesachmaaltijd. Hij zelf verweefde zijn verlossingswerk volledig met dit Bijbelse feest. Er is geen enkele Bijbelse reden te bedenken waarom deze zaken later van elkaar losgemaakt dienden te worden. ‘Avondmaal’ is een term die later bedacht werd door de Kerk. Toen Jezus ermee bezig was, heette het nog gewoon Pesachmaaltijd. Onze ervaring en die van onze gasten, is dat Pesach uit het OT en Pesach in het NT elkaar alleen maar versterken. Dat we er Jezus juist beter door gaan begrijpen. Concluderend kunnen we stellen dat het terugkeren naar onze Joodse wortels en het vieren van de Bijbelse feesten een diepere onderbouwing geeft aan het bestaansrecht van de kerk uit de heidenen en tegelijkertijd een deur van hoop opent voor de het verblinde Joodse volk. Wie wil dat nu niet?

Programma Loofhuttenfeest bekend

Dit is het programma van loofhuttenfeest dat zal plaatsvinden op maandag 1 oktober t/m zondag 7 oktober. Loofhuttenfeest blikt terug naar de periode dat God in de woestijn onder de Israëlieten wilde wonen in een simpele tent. Het werpt ook een blik op de (nabije) toekomst, wanneer God afdaalt uit de hemel om voor eeuwig met ons op aarde te wonen. Een gebedshuis is een hedendaagse uiting van dit hemels ideaal: God en mensen die met elkaar intiem samenwonen.

Programma:

Dit programma is onder voorbehoud. Houd de website in de gaten voor wijzigingen.

  9:00 – 11:00  11:00 – 12:00 15:00 – 16:30 20:00 (Inloop half 8)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag DEN  HAAG
Zondag

 Maaltijden (iedere dag):

  • 8:00 – 8:45 Ontbijt
  • 12:30 – 13:30 Lunch
  • 17:30 – 19:00 Diner

Van harte welkom om met ons Loofhuttenfeest 2012 te vieren!

Wilt u meer weten? Lees hier verder en geef u/je op (aanmelding verplicht voor overnachting en maaltijden).

Zaterdag 6 oktober gaan we met een groep naar Den Haag om mee te doen aan de nationale gebedsactie ‘Wij kiezen voor eenheid’. Het is mogelijk om op de Hucht de blijven en ‘s middags naar een audio teaching te luisteren. We vertrekken om 11.30 vanaf De Hucht in Rhenen met auto’s. Daar doen we mee aan de gebedsactie en we willen weer op tijd terug zijn in Rhenen voor het diner.

Tijd om zelf persoonlijke tijd met God te hebben in de gebedsruimte.
Tijd van voorbede voor verschillende onderwerpen
Elkaar ontmoeten en elkaar op ontspannen manier leren kennen.
Spreker Jim Fiege
Tijd om zelf persoonlijke tijd met God te hebben in de gebedsruimte.
Tijd van voorbede voor verschillende onderwerpen
Samen al wandelend de omgeving van Rhenen verkennen.
Spreker: broeder Alhim
Tijd om zelf persoonlijke tijd met God te hebben in de gebedsruimte.
Tijd van voorbede voor verschillende onderwerpen
‘Worship with the Word’ of ‘Aanbidding met de Bijbel’ is een interactie in aanbidding met muziek en helpt ons dieper te gaan in Gods woord door het naar Hem terug te zingen.
Spreker: Johan Doornenbal
Tijd om zelf persoonlijke tijd met God te hebben in de gebedsruimte.
Tijd van voorbede voor verschillende onderwerpen
Creatief God aanbidden op je eigen manier: d.m.v. muziek of het maken van een schilderij
Spreker: Sven van Leeuwenstein
Tijd om zelf persoonlijke tijd met God te hebben in de gebedsruimte.
Tijd van voorbede voor verschillende onderwerpen
Bijbels onderwijs over een bepaald onderwerp passend bij het gebedshuis DNA
Spreker: Timo van der Woude
Tijd om zelf persoonlijke tijd met God te hebben in de gebedsruimte.
Op zaterdag 6 oktober 2012 organiseert ‘Wij Kiezen voor Eenheid’ een nationale ontmoetingsdag in Den Haag voor christenen en christelijke leiders uit de volle breedte van christelijk Nederland. De dag staat in het teken van verootmoediging voor God en voor elkaar. Vanuit Rhenen zullen we als groep naar Den Haag gaan. Het is evt. ook mogelijk om Rhenen te blijven.
Danken voor het 2 jarig bestaan van EHOP en getuigenissen van de afgelopen 2 jaar. Jim Fiege spreekt daarna over vruchtdragen van en voor God.
Tijd om zelf persoonlijke tijd met God te hebben in de gebedsruimte.
Tijd van voorbede voor verschillende onderwerpen
Uitleg over Gods stem verstaan en we nemen samen de tijd om naar God te luisteren.
Spreekster: Dorien Knoors.

Sukkot (Loofhuttenfeest)

Wereldwijd is het DNA van gebedshuizen verweven met een sterke liefde voor Israël. Gebedshuizen worden wel ‘geestelijke ambassades’ genoemd voor het volk dat God apart heeft gezet. Er is een verbondenheid tussen dit eeuwenoude Israëlische volk en deze frisse beweging van Gods Geest. Binnen EHOP proberen we daar op een heel praktische manier vorm aan te geven: het vieren van de Joodse feesten.

EHOP werd geopend tijdens het Sukkot 2010. Loofhuttenfeest is een profetisch feest voor de opening van een gebedshuis. Het feest blikt terug naar de periode dat God in de woestijn onder de Israëlieten wilde wonen in een simpele tent. Het werpt ook een blik op de (nabije) toekomst, wanneer God afdaalt uit de hemel om voor eeuwig met ons op aarde te wonen. Een gebedshuis is een hedendaagse uiting van dit hemels ideaal: God en mensen die met elkaar intiem samenwonen.

Sukkot 2012

Ook dit jaar wil EHOP weer het initiatief nemen om met bidders en aanbidders uit binnen- en buitenland Loofhuttenfeest te vieren. We hebben hiervoor van 1 t/m 7 oktober een prachtige locatie besproken in Rhenen. Een landhuis, genaamd ‘De Hught’, dat plaats biedt aan meerdere mensen om er te verblijven, slapen en eten. We verlangen ernaar om met de bruid van Jesjoea hier een week ( Ja, in Gods wijsheid, besloot Hij dat het vieren van zijn tegenwoordigheid een week moet duren:) ons leven met elkaar te delen en bovenal met God.

De spil van het programma (link naar programma) deze week zal gebed en aanbidding zijn. Iedere dag nemen we samen te tijd om op te gaan in Gods tegenwoordigheid. Daarnaast komen er interessante mensen met een boodschap rondom intimiteit met Jesjoea, eindtijd, voorbede, Israël etc.

Deelnemen

Iedereen die mee wil doen is welkom! Om te kunnen blijven slapen en eten, moet je je wel even opgeven. Dit omdat er geen oneindig aantal plaatsen beschikbaar is. Opgave verloopt  via onderstaand formulier op de website www.ehop.eu. Als organisatie willen we graag twee dingen weten bij aanmeldingen:

  • Welke data wil je slapen en eten op De Hught?
  • Welke gaven/talenten/boodschap neem je mee naar Loofhuttenfeest 2012?

Faciliteiten en kosten

Slapen en eten kost geld. We hanteren de volgende tarieven hiervoor:

  • Overnachting per persoon per nacht: € 15,00
  • Ontbijt per persoon per keer: € 2,00
  • Lunch per persoon per keer € 3,00
  • Diner per persoon per keer € 5,00

Deze kosten zijn slechts voor de praktische faciliteiten. Het gebruik van de zaal en andere conferentiekosten willen we door middel van liefdegaven bij elkaar brengen. Wat slapen betreft, gaat het om ‘single’ of ‘double’ bedden in de verschillende kamers van het huis. Hiervoor dient een ieder zijn eigen slaapzak/beddengoed en kussen mee te nemen.
Er zijn zo’n 25 bedden die nu nog niet allemaal vergeven zijn. Als er geen bedden meer zijn, zijn er nog wel slaapzalen zonder bed maar dan is het nodig dat je zelf je eigen matras/luchtbed meeneemt. We laten je van te voren per mail weten of dit nodig is.

Registratie Loofhuttenfeest 2012

Naam, email en telefoon

Uw naam:

Uw e-mailadres:

Uw telefoonnummer:

Aantal personen

Voor hoeveel mensen wilt u zich registreren voor Loofhuttenfeest 2012?

    Naam / namen:
Aantal volwassenen:
Aantal jongeren tussen 16 en 25 jaar:
Aantal kinderen jonger dan 16:

Welke dagen wilt u komen?

Maandag 1 oktoberDinsdag 2 oktoberWoensdag 3 oktoberDonderdag 4 oktoberVrijdag 5 oktoberZaterdag 6 oktoberZondag 7 oktober

Registratie voor verblijf op De Hught

Wilt u overnachten op de Hught?neeja

Hoeveel nachten wilt u (of uw groep) verblijven op de Hught?

Welke dagen wilt u/uw groep vernachten?
maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdag

Opgave maaltijden

Tijdens loofhuttenfeest zullen we samen eten. Hier kunt u zich opgeven voor ontbijt, lunch en diner.
De registratie voor de maaltijden is hetzelfde voor elke persoon in uw groep waarmee u zich wilt registreren. Als bijvoorbeeld een van de mensen uit uw groep geen ontbijt wil, dan moet deze persoon zich apart opgeven.

  Aantal dagen Op welke dagen?

Ontbijt

Aantal dagen dat u/uw groep zich opgeeft voor ontbijt à €2,00 (tussen 0-7):

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdagzondag

Lunch

Aantal dagen dat u/uw groep zich opgeeft voor lunch à €3,00 (tussen 0-7):

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdagzondag

Diner

Aantal dagen dat u/uw groep zich opgeeft voor diner à €5,00 (tussen 0-7):

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdagzondag

Kosten

Bereken hoeveel u EHOP verschuldigd bent voor ontbijt, lunch, diner en evt. overnachting(en):

Totaalprijs overnachting, ontbijt, lunch, diner: €

Let op: Als u voor verzenden van het formulier de opgave wijzigt, bereken dan nogmaals de totaalprijs.

Vrijwilligers

We kunnen een heleboel hulp gebruiken bij het klaarmaken van het eten, afwassen en schoonmaken. Geef hier aan of je vrijwilliger wilt zijn.
Ik ben niet in staat om te helpen (bijv. vanwege gezondheid)Ja, ik wil graag helpen!

Opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen heeft, vult u dan dit formulier in. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u proberen op te nemen.

Vraag / opmerking (optioneel):

Bedankt voor het invullen voor het formulier! Na het versturen van dit formulier ontvangt u een mail van EHOP met details over hoe de betaling werkt. Als we de betaling hebben ontvangen zal uw boeking bevestigd worden door middel van een bevestigingsemail.