Tag Archives: gebedstent

Loading
loading..
Aanbiddingsmoment Sosu 2014

Soul Survivor Festival 2014

Voor de vierde keer in rij hadden we als voorbidders van EHOP het grote voorrecht om de gebedstent ‘te runnen’ op het jongerenfestival ‘Soul Survivor’. Even voor jullie beeldvorming: Soul Survivor (kortweg Sosu) is een festival voor jongeren met een leeftijd ergens tussen de 15 en 30 jaar. Eens per jaar komen er een heleboel enthousiaste, creatieve en hongerige jongeren samen om God te ontmoeten. Dit speelt zich allemaal af op strand Nulde aan het Veluwemeer. Op het festivalterrein staan wat grote tenten voor de samenkomsten, seminars, maaltijden etc. Daar omheen staan de tentjes, caravans en campers van de teamleden en bezoekers. Een fantastische setting dus voor een ontmoeting met God!

De mooiste tent van het hele terrein is de gebedstent. In deze tent wordt de hele dag voorbede gedaan voor een beweging van Gods Geest tijdens het festival. Als er even niet gebeden wordt, klinkt er aanbidding. Een plaats voor God om te verblijven, maar ook een plaats voor festivalgangers om even bij Hem te rusten. Wij, als EHOP, hebben het voorrecht om deze tent te bemannen. Dat doen we al vier jaar met groot plezier!

Ieder jaar merken we dat we vruchten rapen van voorgaande jaren. Prachtig om te merken dat God een heel festival marineert met Zijn aanwezigheid door voorbede heen. Voorbede is het opstapelen van schatten in de hemelse gewesten die door God gezegend worden en weer neerdalen in je omgeving. Festival 2014 vonden we het beste tot nu toe!

(We hopen dit ieder jaar te kunnen blijven zeggen:). Direct in de eerste gebedsmeeting was er veel bewogenheid en passie onder de bidders. Ook onmisbaar was de eenparigheid die we als voorbidders en Sosu teamleden hadden in onze gebeden.

Aanbiddingsmoment Sosu 2014

Aanbiddingsmoment Sosu 2014

Specifieke indrukken en gebeden komen uit

De manier waarop we bidden is met een luisterend oor. Het gaat er namelijk om wat God aan het doen is. Op een morgen hadden verschillende voorbidders de indruk dat God iets wilde doen met herstel in situaties van seksueel misbruik. Daarnaast was er een indruk dat God fysiek wilde gaan genezen. We kregen op ons hart om vanaf het podium aan te kondigen dat de gebedstent de hele dag beschikbaar zou zijn voor mensen die persoonlijk voor zich wilden laten bidden. We baden het door en niet lang daarna begon de ochtendmeeting.

Al na 20 minuten liep er een jonge vrouw richting de gebedstent voor gebed. Er was verder nog niets aangekondigd van ons voornemen voor die dag. We gingen met haar zitten en haar verhaal kwam eruit. Ze was seksueel misbruikt toen ze nog jong was en leed nu aan chronische vermoeidheid. We hadden een fantastische tijd van belijden, opruimen, genezen en bidden samen! Wat enorm hielp was dat een van de bidders zelf ook misbruikt was en krachtig kon getuigen hoe God reinigt, geneest en volledig herstelt. We zagen God binnen 20 minuten vervullen waar we zojuist om hadden gebeden!

Seminars die je leven kunnen veranderen

Tijdens het festival waren er ook twee seminars in de gebedstent. De jongeren die hier op af kwamen, mochten we tools aanreiken voor een dieper leven met God. We zien dat als een van onze taken richting de nieuwe generatie: ze toerusten zodat ze het zelf kunnen gaan doen. Veel preken zetten een prachtige theorie/theologe uiteen waardoor een schitterend geestelijk vergezicht ontstaat, maar jongeren hebben vooral veel behoefte om te weten hoe ze het zelf aanpakken op maandagochtend. Ze willen de praktijk horen en zelf aan de slag!

We spraken een keer met ze over effectief bidden. Bidden op een praktische manier, waardoor je geloof groeit en God je krachtig kan verhoren. Aan de hand van een simpel stappenplan legden we hen een manier van bidden uit die ze direct zelf kunnen gaan toepassen. We sloten het seminar af met de opdracht aan iedere aanwezige om een zelf gebed te schrijven aan de hand van het stappenplan. Heerlijk om die gebeden daarna terug te horen: een meisje bad om duidelijkheid of haar vriendje wel de ware was, een jongen bad om een MacbookPro die hij hard nodig had, een ander bad voor betere schoolresultaten etc. Voor velen de eerste keer om hardop in een groep te bidden!

Gebedsteam Sosu 2014

Gebedsteam Sosu 2014

Onszelf vernederen om verhoogd te worden

Tijdens het festival bracht God iets aan het licht uit het rijk der duisternis. Er was een doelgerichte campagne gaande van de vijand om Gods werk te stoppen. We werden hiervan op de hoogte gesteld o.a. door een telefoontje van buitenaf. De nacht na het telefoontje droomde een van ons heel specifiek over wat er geestelijk gebeurde en wat wij daarmee moesten doen. Een heftige droom, maar wel heel praktisch! We deelden dit met de leiding van de Sosu en er ontstond een krachtige eenheid om hiermee af te rekenen.

Leiders en bidders kwamen die middags bij elkaar om God te bidden en zich te vernederen. Omdat alle tenten in gebruik waren deden we het buiten. Op een gegeven moment zaten we gezamenlijk geknield in het gras (met modder) voor Gods troon! Het was een krachtig moment, waarin we ervoeren dat God definitief een einde maakte aan het onrecht in de grond. Zoals jullie je wellicht herinneren, is er in het verleden een gruwelijke moord gepleegd op strand Nulde. God sprak echter dat zegen zou opspringen uit de aarde vanaf nu! Het bijzondere hieraan vonden we dat het terrein dit jaar letterlijk omgeploegd, geverticuteerd en opnieuw ingezaaid was vooraf aan het festival! Prijs God voor een nieuw seizoen!

Als de kracht van God toeneemt gaan er dingen gebeuren

Een nieuwe generatie Sosu 2014

Een nieuwe generatie Sosu 2014

Gaandeweg in het festival groeide de aanwezigheid van God in de gebedstent en in ons hart. Iedere dag opnieuw kwamen er jongeren hun hart voor God uitstorten in aanbidding en voorbede. Dat doet iets met God, dat trekt Hem aan. De laatste dagen van het festival begonnen er dan ook genezingen plaats te vinden.

In ons team verdween iemands hoofdpijn. Een jongen die al een paar keer langs was geweest voor gebed, werd uiteindelijk genezen van zijn buikgriep. (Soms moet je volhouden!) Een aanbidster had al een maand ernstige menstruatiepijn. We legden haar de handen op en direct was er genezing. We zeiden tegen elkaar: “Volgens mij kunnen we al weer stoppen met bidden.” Dit werd bevestigd door de aanbidster zelf; de pijn was weg.

Helemaal aan het einde van het festival liepen we naar de auto toe. We waren er bijna toen een groepje meisjes ons tegemoet liep. In hun midden hinkte een jonge dame op één been. Toen we langs liepen legde iemand van ons spontaan een hand op haar hoofd en zei: “Wees gezond in Jezus’ naam!” Er brak natuurlijk een luid gegiechel uit, maar toen het meisje haar pijnlijke voet neerzette, begon ze te gillen en schreeuwen. “Mijn voet, mijn voet, de pijn is weg!” Ze had geen tweede schoen bij zich, dus moest ze verder op haar sok:)

Conclusie

God is iets aan het doen onder de jeugd van Nederland. Het heeft alles te maken met het wederoprichting van een gebeds- en aanbiddingsaltaar. Als Hij weer de plek krijgt die Hem toekomt in deze generatie, kan Hij weer gaan doen wat Hij altijd verlangt te doen: bekeren, herstellen, bevrijden, genezen en liefhebben!

Wat ons betreft was dit niet een eenmalig iets, maar het begin van een beweging. Honderden, duizenden jongeren vanuit het hele land die samen gaan komen om God werkelijk te ontmoeten.

Daar willen wij als EHOP onze tijd graag aan geven!!!

 

Video No Found
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background