Tag Archives: EHOP start

Loading
loading..
Opening of EHOP

Start van EHOP

Loofhuttenfeest 2010… dat is al een tijdje geleden. Wat een tijd was dat! Voorbidders uit Nederland en het buitenland, gebedsleiders en sprekers uit Israël. We hadden een geweldige tijd van aanbidding en gebed, afgewisseld met joods dansen, heerlijk eten, wandelingen en het uitspreken van Gods woord op een uitzichtpunt… En in het midden van deze week was de officiële start van EHOP. God zelf bouwt het huis!

De levende stenen van het huis van gebed zijn de voorbidders en aanbidders. God bracht tijdens het Loofhuttenfeest bijzondere mensen bij elkaar. Er was een atmosfeer van eenheid en samenwerking. God raakte ons hart met Zijn aanwezigheid en met zijn verlangens voor Europa.

Het was indrukkend om de visie van Gerhard te horen. Hij vertelde over een visioen wat hij 30 jarige geleden had over een ‘gebedsdorp’  in Nederland. We zien nu hoe deze visie verder wordt uitgewerkt door een nieuwe generatie, geleid door Jim & Vera. Toen de olielamp werd aangestoken als symbool voor de actie van de Heilige Geest, ervoeren we dat EHOP de wil is van Yeshua totdat Hij terugkomt.

Vertaling van het Nederlands in het Engels

Gerhard impressive to hear the vision that comes from sharing the 80 years and see how this is the new generation led by Jim & Vera is arrested. When the oil lamp symbolizing the fiery action of Holy Spirit was lit by the couple said, there was a sense among us that Yeshua EHOP‘s will to His Second Coming ..

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background