Tag Archives: conferentie

Loading
loading..

Programma Loofhuttenfeest bekend

Dit is het programma van loofhuttenfeest dat zal plaatsvinden op maandag 1 oktober t/m zondag 7 oktober. Loofhuttenfeest blikt terug naar de periode dat God in de woestijn onder de Israëlieten wilde wonen in een simpele tent. Het werpt ook een blik op de (nabije) toekomst, wanneer God afdaalt uit de hemel om voor eeuwig met ons op aarde te wonen. Een gebedshuis is een hedendaagse uiting van dit hemels ideaal: God en mensen die met elkaar intiem samenwonen.

Programma:

Dit programma is onder voorbehoud. Houd de website in de gaten voor wijzigingen.

  9:00 – 11:00  11:00 – 12:00 15:00 – 16:30 20:00 (Inloop half 8)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag DEN  HAAG
Zondag

 Maaltijden (iedere dag):

  • 8:00 – 8:45 Ontbijt
  • 12:30 – 13:30 Lunch
  • 17:30 – 19:00 Diner

Van harte welkom om met ons Loofhuttenfeest 2012 te vieren!

Wilt u meer weten? Lees hier verder en geef u/je op (aanmelding verplicht voor overnachting en maaltijden).

Zaterdag 6 oktober gaan we met een groep naar Den Haag om mee te doen aan de nationale gebedsactie ‘Wij kiezen voor eenheid’. Het is mogelijk om op de Hucht de blijven en ‘s middags naar een audio teaching te luisteren. We vertrekken om 11.30 vanaf De Hucht in Rhenen met auto’s. Daar doen we mee aan de gebedsactie en we willen weer op tijd terug zijn in Rhenen voor het diner.

Tijd om zelf persoonlijke tijd met God te hebben in de gebedsruimte.
Tijd van voorbede voor verschillende onderwerpen
Elkaar ontmoeten en elkaar op ontspannen manier leren kennen.
Spreker Jim Fiege
Tijd om zelf persoonlijke tijd met God te hebben in de gebedsruimte.
Tijd van voorbede voor verschillende onderwerpen
Samen al wandelend de omgeving van Rhenen verkennen.
Spreker: broeder Alhim
Tijd om zelf persoonlijke tijd met God te hebben in de gebedsruimte.
Tijd van voorbede voor verschillende onderwerpen
‘Worship with the Word’ of ‘Aanbidding met de Bijbel’ is een interactie in aanbidding met muziek en helpt ons dieper te gaan in Gods woord door het naar Hem terug te zingen.
Spreker: Johan Doornenbal
Tijd om zelf persoonlijke tijd met God te hebben in de gebedsruimte.
Tijd van voorbede voor verschillende onderwerpen
Creatief God aanbidden op je eigen manier: d.m.v. muziek of het maken van een schilderij
Spreker: Sven van Leeuwenstein
Tijd om zelf persoonlijke tijd met God te hebben in de gebedsruimte.
Tijd van voorbede voor verschillende onderwerpen
Bijbels onderwijs over een bepaald onderwerp passend bij het gebedshuis DNA
Spreker: Timo van der Woude
Tijd om zelf persoonlijke tijd met God te hebben in de gebedsruimte.
Op zaterdag 6 oktober 2012 organiseert ‘Wij Kiezen voor Eenheid’ een nationale ontmoetingsdag in Den Haag voor christenen en christelijke leiders uit de volle breedte van christelijk Nederland. De dag staat in het teken van verootmoediging voor God en voor elkaar. Vanuit Rhenen zullen we als groep naar Den Haag gaan. Het is evt. ook mogelijk om Rhenen te blijven.
Danken voor het 2 jarig bestaan van EHOP en getuigenissen van de afgelopen 2 jaar. Jim Fiege spreekt daarna over vruchtdragen van en voor God.
Tijd om zelf persoonlijke tijd met God te hebben in de gebedsruimte.
Tijd van voorbede voor verschillende onderwerpen
Uitleg over Gods stem verstaan en we nemen samen de tijd om naar God te luisteren.
Spreekster: Dorien Knoors.

Wat er gebeurde tijdens de 50 uur gebed en aanbidding

Tussen 13 april 10 uur en 15 april 12 uur opende EHOP haar deuren voor de eerste ’50 uur van Gebed & Aanbidding’. Bijna alle Nederlandse huizen van gebed waren aanwezig.

Visie

De visie voor deze bijeenkomst kwam van een opdracht en belofte van God om meer geestelijke eenheid tussen aanbidders en voorbidders in Nederland te creëren. God sprak dat de tijd rijp was voor een groep gebedsleiders om op te staan en een samen een ‘raad’ te vormen met autoriteit om te binden, te ontbinden en om plaats te nemen in  Gods bewegingen in Europa. Het is altijd gebed en aanbidding die nieuwe bewegingen van God aanwakkert. Daarnaast zijn we van mening dat Nederland zo’n raad nodig heeft in tijden van oorlog, hongersnood en vervolging die de eindtijd zal veroorzaken.

Het organiseren van deze gebedsbijeenkomst

Het organiseren van deze gebedsmeeting was een avontuur op zichzelf, omdat er nog nooit zoiets gedaan was. Maar vanaf het moment dat we er mee begonnen, groeide ons geloof. Binnen een week na de bekendmaking van de gebedstent zegden bijna alle huizen van gebed toe om te komen. Toen voelden we de kracht van de eenheid die voortkwam uit deze unanieme beslissing!

We hadden de 50 uur in ‘sets’ van elk 2 uur opgedeeld en elk huis van gebed kon een paar van deze sets invullen. Het was geweldig om de eenheid in ons collectieve DNA te merken. Het was zo gemakkelijk om samen met de andere huizen van gebed te zingen, te bidden, te profeteren en te dansen. Het voelde als een grote familiereünie 🙂 Aan de andere kant was het inspirerend om te zien hoe elk huis van gebed zich  individueel de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Waar het ene huis van gebed enorm is goed in om mensen in intimiteit met God te brengen, is de andere ontzettend vurig om mensen te leiden in ‘doorbraak’ voorbede voor ons land.

Sterk gevoel van eenheid

We hadden 50 uur gevuld met gepassioneerde aanbidding, oprechte gebeden en elke set leek beter te zijn dan de vorige. Huizen van gebed hielpen elkaar met zingen, het spelen van instrumenten en met meestrijden in gebed. Dit ging niet om het bouwen van een eigen koninkrijkje, want er was maar focus op één Persoon: Jezus!

Na het weekend hadden we een sterk gevoel van eenheid. Geen bijeenkomst of gesprek had ons een betere vernieuwing van onze visie en geloof kunnen geven dan 50 uur samen bidden.

God bouwt Zijn huis in Nederland. Een van de gebedsleiders zei: “Door de jaren heen is de gebedsbeweging gegroeid in aantal, maar vooral ook in kwaliteit”. We zijn het eens met deze opmerking en we geloven dat God met een nieuw seizoen van gezamenlijke voorbede en aanbidding in Europa is begonnen. Nederland zal hier deel van uit maken!

Volgende stap

Tijdens het weekend vroegen we God om ons de volgende stap te tonen. God sprak tot het kernteam om deze oktober nogmaals een 50 uur gebed & aanbiddingsbijeenkomst te houden. Dus als je het deze keer gemist hebt, noteer dan in je agenda ’19 tot 21 oktober 2012 – 50 uur Gebed & Aanbidding’.

50 uur Gebed & Aanbidding 13 - 15 april

13-15 april: 50 uur non-stop Gebed & Aanbidding

Er is een prachtige eenheid aan het ontstaan onder de bidders van onze ‘hoek van Europa’. We ervaren dat het tijd begint te worden om het geestelijke vacuüm in Nederland te gaan vullen met gebed & aanbidding.

Jim van EHOP: “We verlangen ernaar dat er een periodieke nationale gebedsmeeting ontstaat in Nederland. Een meeting waarin alle gebedshuizen, gebedsgroepen, bidders en aanbidders samen een ketting vormen die voor een aantal uren/dagen niet onderbroken wordt. Samen even de toekomstdroom werkelijkheid maken, al is het voor beperkte tijd!”

“Vanuit dit v50 uur Gebed & Aanbidding 13-15 april 2012erlangen hadden we als EHOP een gesprek met De Betteld. We vonden gehoor bij de directie en kwamen samen tot de ontdekking dat er een schitterende kans ligt te wachten half april. De Betteld is namelijk van 16-19 april gastheer van de Europese Call2All, een conferentie die zich richt op het lanceren van de Kerk in (gezalfde) actie. Vooraf aan deze midweek is er nog een leeg weekend op De Betteld.”

“Dit weekend is de gebedsbeweging aangeboden om De Ark te vullen met onafgebroken gebed en aanbidding. We mogen kosteloos gebruik maken van de zaal, het podium en de apparatuur. Bezoekers zullen in hun boeking slechts een klein bedrag betalen als onkostenvergoeding richting De Betteld. Er zijn verder geen conferentiekosten.”

“Wij ervaren dit als een enorme kans voor de gebedsbeweging in Nederland. Een mogelijkheid om samen te komen en op een cruciaal moment ons cruciale werk te doen. Bij onze Gebed & Aanbiddingssets kunnen 150 – 200 mensen aanwezig zijn, en er is plaats genoeg voor vlaggen, schilderen, profetische dansen etc! Wat we echter heel duidelijk ervaren is dat dit geen EHOP dingetje moet zijn. Dit is groter dan een los huis van gebed! Daarom mailen we de gebedshuizen, de bidders en aanbidders. We willen jullie vragen om te bidden/luisteren of jij en je gebedshuis/gebedsgroep er bij moet zijn en een deel mag vervullen in de cyclus. Als dit niet klikt bij de meerderheid, zullen wij ook niet bewegen.

Even concreet: Bid AJB voor het weekend van 13-15 april. Een weekend aan de vooravond van een zendingsconferentie om Europa te bereiken. Wil God dat je meedoet aan 50 uur onafgebroken Gebed & Aanbidding met jouw zalving/talenten? Laat ons ajb je antwoord weten via deze website, ook eventuele aanvullingen of namen waar je aan moet denken zijn 100% welkom!

We verlangen een altaar te bouwen voor de levende God van Israël, zodat Hij komt met vuur! Amen?!

50 uur Gebed & Aanbidding:

  • Vrijdag 13 april 10.00u t/m zondag 15 april 13.00u
  • Deelname gratis (collecte)
  • Opgave verblijfplaats/catering via De Betteld
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background