Het beleidsplan

Loading
loading..

Het beleidsplan van Stichting EHOP bestaat uit twee stromen:

1) Projectmatige activiteiten:

Per seizoen (half jaar of jaar in het vooruit) wordt bepaald welke projecten door de stichting worden geïnitieerd en aan welke projecten van andere stichtingen wordt meegewerkt. Deze projecten worden middels nieuwsbrieven en posts op de website gecommuniceerd naar bezoekers.

2) Doorlopende activiteiten:

De doorlopende activiteiten worden ingeroosterd op de gedeelde agenda die online toegankelijk is voor medewerkers en voor bezoekers. De directie bespreekt wekelijks alle activiteiten op de planning met het kernteam en bepaald voor welke activiteiten welke acties ondernomen moeten worden en wie dit oppakt. Uiteraard worden hier ook reeds uitgezette acties gemonitord. Het resultaat van deze bespreking wordt samengevat in een mail die na de bespreking wordt uitgezet onder alle leden van het dagelijks bestuur en het kernteam met een cc naar een lid van het algemeen bestuur.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background