Over EHOP

Loading
loading..

Wie

Stichting European House Of Prayer (kortweg EHOP) is een gebedsfamilie. Een groep van bidders en aanbidders die zichzelf gezamenlijk wil verliezen in God. We vullen elkaar aan, nemen het gebedsstokje van elkaar over en dekken elkaars rug. Samen vormen we een levend huis van God in onze woonplaats.

Doel

EHOP is opgericht in 2010 met een simpele missie. Deze missie kan worden opgesomd in twee doelen: Allereerst het behagen van God met onafgebroken gebed en aanbidding. Ten tweede het wakker schudden van de Kerk voor het leven van een radicaal Evangelie.

Wat

Kern van het gebedshuis is een regelmaat van gebed en aanbidding. Dat is de stam van een geestelijke boom waar vele verschillende vruchten en activiteiten aan groeien. Hier volgen wat activiteiten die in of vanuit EHOP plaatsvinden: aanbiddingsconcerten, gebedstijden, profetische sessies, Bijbelonderwijs, evangelisatie, internationale outreaches, pastorale zorg, creatieve uitingen etc.

Waarom

“De Geest en de bruid zeggen:Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!” (Openbaring 22:17) Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! (2 Petrus 3:11) Het huis van gebed en aanbidding is bedoeld om de wederkomst van Jezus te bespoedigen. De overweldigende waarheid van Gods Woord laat zien dat een biddende Kerk hier invloed op heeft.

Deelname

Als je betrokken wil zijn bij EHOP leg dan contact via deze website of stuur ons een email. We hebben altijd plaats voor bidders, aanbidders, helpers en bouwers om het huis van God vorm te geven. We zetten graag mensen vrij in hun talenten en zalving.

Financieel

EHOP functioneert als een geloofswerk. We nemen dagelijks risico’s zonder financiële garanties vooraf. God gaat altijd voor ons uit en zorgt voor de voorziening op het juiste moment. Meestal in de vorm van giften van particulieren, bedrijven of kerkelijke instanties.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background